برچسب: خریدار سر رول و ته رول

فرم باطله
فرم باطله

 فرم باطله شرکت جهان مقوای شرق آمادگی عقد قرارداد جهت امحاء اوراق و فرم باطله و محرمانه ، فاکتور های باطله ، اسناد و فرم های تاریخ گذشته شما را در محل کارخانه بصورت تضمینی دارد . کلیه شرکت ها ، موسسات ، ادارات و ارگانهای دولتی ، نظامی و…

خریدار کاغذ باطله
خریدار کاغذ باطله

 خریدار کاغذ باطله   شرکت جهان مقوای شرق جهت تامین مواد اولیه خود ، خریدار کاغذ باطله ، خریدار ضایعات کاغذ باطله ، خریدار انواع کاغذ ، کتاب ، مجله ، روزنامه ، کاغذ تحریر ، کاغذ پشت طوسی ، سر رول ، ته رول و … با بالاترین قیمت می باشد ….