برچسب: امحاء کاغذ باطله ارگان های دولتی

امحاء کاغذ باطله
امحاء کاغذ باطله

 امحاء کاغذ باطله با توجه به پیشرفت تکنولوژی و کاربردی تر شدن کامپیوتر ها بیشتر کار های اداری از این طریق صورت می پذیرد ولی بدلیل بالا نبودن امنیت کامپیوتر ها هنوز در جابجایی اسناد محرمانه از کاغذ استفاده می شود. هرگاه به سندی نیاز نباشد بهترین اقدام حفاظتی انهدام…